Ulla-Britts nya blogg

Lite blogghistoria:

Denna blogg började som en stickblogg. På www.ullabritt.se/ullab/stickat hittar du fortfarande min första stickblogg som bl a innehåller beskrivningar av färdiga arbeten. Den får ligga där den ligger.

Sedan startade jag en WordPressblog, bl a för att enklare kunna delta i utmaningen ”SO YOU THINK YOU CAN KNIT! ”. Så småningom ville jag återgå till en egen domän. Då exporterade jag wordpressbloggen på www.ullabritt.wordpress.com till ullabritt.se, dvs denna blogg du just nu läser.

Vid flytten följde de gamla texterna med, men inte bilderna. Det betyder att varje bild från den gamla bloggen länkas till den nya. Om jag tar bort den gamla bloggen kommer bilderna inte att visas. Först måste bilderna flyttas manuellt, vilket tar lite tid. Därför måste båda bloggarna kvar på webben tills alla bilder är överflyttade. Om du klickar på en bild som fortfarande ligger kvar på den gamla bloggen förflyttas du dit.

(Denna post uppdaterades 2015-11-05, för att förklara ev förvirring och sammanblandning mellan bloggarna.)

Comments are closed.