Övningsvantar del 3: Slätstickning och ökningar

Du har nu stickat dina muddar i vanlig resårstickning och det är dags att gå över till tvåändsstickning.

Grundställning: Håll stickan med maskorna som ska stickas i vänster hand. Lägg inte garnet över vänster pekfinger som du förmodligen är van vid.

1. Ta fram den lösa tråden från ditt nystan. Du ska från och med nu använda garnet från båda ändarna. Pilla ner ena änden av tråden i mudden, så att den inte är i vägen när du ska börja sticka.

2. Håll båda trådarna i höger hand. Håll den nya lösa tråden bakom den tråd du använde i senast stickade maskan.

3. Stick in stickan i maskan som står på tur att stickas, som om den ska stickas rät.

4. Lägg den nya tråden ovanför tråden från den senast stickade maskan.

5. Lägg sedan tråden bakom och under stickan och dra igenom maskan.

Du har nu stickat din första tvåändsstickade maska. Den blev lös eftersom den ena änden hänger löst. (Det fixar du till när trådarna så småningom fästs efter avslutat arbete)

Nu stickar vi den andra maskan.

6. Ta båda trådarna i höger hand och dra åt lite. (Du ska så småningom vänja dig vid att sticka mycket fast.) Stick nu ner höger hands långfinger mellan trådarna. Det blir då lättare att hålla trådarna i ett fast grepp.

7. Fånga upp den bakre tråden med pekfingret.

8. För tråden ovanför den främre tråden, bakom och under stickan och dra igenom maskan.

(Du har nu stickar din andra maska och den lösa tråden känns inte längre lika lös.)

9. Trådarna i högerhanden ligger nu korsade. Lossa greppet med långfingret och växla trådar i högerhanden. Skjut samtidigt ”trådkorset” bakåt så att trådarna åter ligger parallellt. Trådarna kommer nu att sno sig bakom högerhanden. (Denna snodd, bakom stickningen, ska vi efter ytterligare några maskor sno upp.)

Nu fortsätter vi med några fler maskor:

10.  Plocka fram den bakre tråden med pekfingret, lägg den ovanför den främre tråden, bakom och under stickan, dra igenom maskan. Släpp först lite på greppet i högerhanden, växla trådarna i högerhanden och dra till båda samtidigt så att de blir jämnt sträckta. Undvik att bara dra i den senast stickade tråden, då blir stickningen ojämn.

11. Upprepa maska för maska, försök att hitta en rytm och slappna av i axlarna.

Jag sammanfattar: Stick in stickan i nästa maska som står på tur att stickas. Dra i de båda trådarna, rakt upp med högerhanden, så att de blir jämt spända. Håll pekfingret mellan trådarna. För bakre tråden med pekfingret över den främre tråden, bakom och under stickan. Dra igenom. Växla trådar i högerhanden.

GRATTIS! Nu har du lärt dig grunden i tvåändsstickning. Nu ska vi bara sticka ett par vantar i slätstickning och sedan kommer du säker att känna dig bekväm med med detta sätt att sticka.

Bara en liten sak till. Du ska lära dig att göra en ökning.

Tvåändsstickning är fastare än ”vanlig stickning” och maskans form lite smalare. Vi ökar därför 4 – 8 maskor jämt fördelat över första varvet. Att öka är enklare än du tror.

Öka så här:
Sticka en maska, men släpp inte av maskan från vänstersticka. Sticka ytterligare en maska med den andra tråden i samma maska. Släpp av båda maskorna till högerstickan.

På nästa varv stickas de båda maskorna var för sig och du har gjort en nästan osynlig ökning.

Tags: ,

Comments are closed.