Övningsvantar del 6: Avmaskning i toppen på vanten

Nu ser din vante ut ungefär så här:

Vi ska göra en traditionell avmaskning med en maskrad på vantens sidor.

4 maskor minskas varje varv tills 4 maskor återstår på varje sticka. Det blir 14 varv ungefär 3 – 4 cm. Hoptagningarna görs mellan sticka 1 och 4 samt mellan sticka 2 och 3.

Gör så här:
Stick in stickan i de två första maskorna på sticka 1 i bakre maskbågen.

Vrid stickan så att spetsen pekar mot sticka 4.

Fånga upp den sista maskan på sticka 4 och dra den igenom de båda maskorna.

Släpp av maskorna från sticka 1 och 4. Du har nu minskat en maska på vardera stickan.

Upprepa detta mellan sticka 2 och 3.

Upprepa minskningarna på varje varv i båda sidorna av vanten tills du har 2 maskor på varje sticka.

(Om du stickar med två färger måste den sista maskan på sticka 4 och 2 anpassas så att maskraden i kanten får enhetlig färg. Det betyder att på vart annat varv avslutas sticka 4 och 2 med två maskor av samma färg.)

Avmaskning med en tråd genom maskorna i toppen:
Plocka om maskorna till två stickor.
Håll vanten så att de två trådarna hänger i den vänstra sidan.
Klipp av garnet och sätt den inre tråden på den bakre stickan på en tapesserinål utan udd.
Trä tråden genom den sista maskan så att den hamnar ytterst till vänster.
Trä sedan tråden genom maskorna omväxlande från den främre och den bakre stickan.

Fäst tråden genom att trä tillbaka i maskorna.
De yttersta maskorna kan ibland bli lösa. Försök att dra in dem i maskraden när du fäster. Avsluta genom att fästa den lösa tråden som även den dras in i maskorna.

Tags: , ,

Comments are closed.