Hur gör man: Uppläggning

Nu när du kan sticka räta maskor i tvåändsstickning, och vet hur man håller trådarna i högerhanden, är det inte så svårt att lära sig att lägga upp maskor.

Uppläggning

Man använder tre trådar till uppläggningen. Två trådar bildar maskorna och den tredje, den sk bindetråden, binder samman maskorna. Bindetråden är ofta i en avvikande färg och ibland i ett tjockare garn.

Gör gärna uppläggningen på en lång jumpersticka, som du stöder mot mellangärdet.

Gör så här:
1. Börja med en löpögla med de tre trådarna och sätt öglan på stickan. (Löpöglan tas sedan bort.)

2. Håll bindetråden i vänster hand och de båda övriga trådarna höger hand. Håll pekfinger och långfinger mellan trådarna i höger hand, som vid rätstickning.

3. Stick in vänster tumme under bindetråden och lägg tråden om tummen, så att den ligger som en ögla runt tummen. Bindetråden ska nu löpa från stickan, upp bakom tummen och sedan ovan och framför tummen.

4. För in stickan i främre delen av omtaget runt tummen.

5. Ta sedan den bakre av trådarna i högerhandel och lägg den över den främre tråden under stickans spets, sedan över stickan och håll tråden åt höger. (Som vid rätstickning.)

6. Öglan på vänstertummen dras slutligen över stickspetsen. Öglan hamnar nu under maskan och bildar så småningom en fin öglekant

7. Dra i trådarna så att du får jämna och fina maskor. Spänningen i trådarna ska vara ungefär lika på båda sidor om stickorna.

8. Jämnast blir maskorna om man drar i trådarna vinkelrätt mot stickan efter varje maska.

Tips:
Det är alltid svårt att få de först upplagda maskorna jämna och fina. Därför brukar jag lägga upp några extre maskor så att jag kan ta bort de första ofta ojämna maskorna samtidigt som jag tar bort startöglan.

Tags: ,

1 comment

  1. […] är inte så svår om man behärskar tekniken för räta maskor, se hur man gör här. Avigmaskorna är lite […]