Övningsvantar del 7: Tummen

Nu är det bara tummen kvar, sedan är det dags att fästa trådar, tvätta vantarna och eventuellt tova ihop dem lite.

Gör så här:
Plocka upp 9 maskor bakom tummen med en tråd och 2 maskor i vardera sida av tumhålet, på tvåändsstickningsvis, samt de 23 maskorna på tråden (36 maskor). Undvik att plocka upp maskor i mellanbågarna. Det brukar bli bäst att plocka upp tråden mitt i de redan stickade maskorna.

Jag brukar göra så här: Jag börjar med att plocka upp 9 maskorna bakom tummen med en tråd. Det blir klumpigt med två trådar. (Om man stickar med två färger måste båda trådarna användas.) Sedan tar jag upp den lösa tråden och plockar upp en maska i sidan. Därefter tar jag tråden från de redan upplockade maskorna och plockar upp ytterligare en maska i sidan. (Om två färger används plockas maskorna upp med samma ände/färg.) Nu är det dags för maskorna på tråden. De sätts på en sticka och stickas med tvåändsstickning. Slutligen plockas två maskor upp i andra sidan.

På nästa varv stickar man samman de båda maskorna som plockats upp i sidorna.

Fördela maskorna jämnt på 4 stickor. Den hopstickade maskan ovanför ökningarna för tumkilen ska vara den sista maskan på sticka 4. Eftersom maskantalet inte är delbart med 4 fördelar jag maskorna enligt följande, 8 maskor på sticka 1 sedan, 9, 8, 9 på följande stickor. Sätt en räknetråd mellan sticka 1 och 4.

Sticka till mitt på tumnageln, 16 – 17 varv. Hoptagningarna i tummen topp görs sedan på samma sätt som i vantens topp. Hoptagningarna görs mellan sticka 1 och 4 samt sticka 3 och 2.  När du har 2 – 3 maskor på vardera sticka dras tråden genom maskorna på samma sätt som i vanttoppen.

Tags: ,

Comments are closed.