Två rundstickade framstycken – kofta del 2

När jag äntligen kom in i mönstret gick det ganska bra, men jag slirade några gånger, särskit på första varvet i mönsterrapporten.

Så småningom tänker jag skriva en beskrivning på koftan, men just nu blir det bara några minnesanteckningar.

Några detaljer angående framstycket:
Uppläggningen är sk kedjeuppläggning, se YouTubefilm.
Resårerna stickades var för sig fram och tillbaka, 40 varv.
Två lodräta knapphål stickades på resåren till högra framstycket.
Maskorna för framkanterna sattes på en tråd.
– Båda framstyckena stickades samtidigt på rundsticka, ett halvt nummer större än resåren.
– Första räta varvet, ökningsvarvet, stickades med med bottenfärgen.
Extramaskor för montering lades upp på första varvet, 5 maskor mitt fram och 5 maskor i sidorna.
– Var 16:de varv ökades 1 maska i sidorna, 5 gånger.
– Vid ärmhålet och halsurringningen maskade jag av samt lade upp 5 nya extramaskor upp för monteringen.  Därefter minskades 1 maska i vardera sida till lagom storlek.
– Ärmhålet är ungefär 22 cm. Där slutar mönsterstickningen, axeln ska formas senare.
Avmaskningarna gjordes med ett bomullsgarn där maskorna ska användas för montering, dvs vid halsrigning och på axeln.

Några mått på höjden:
Midjeresår: 40 varv
Från resår till ärmhål: 88 varv
Från ärmhål till halsurringning: 44 varv
Från halsurringning till axel: 33 varv
Mönsterrapportens höjd: 11 varv

Stickor:
Till resår: jumpersticka nr 2,5
Till mönsterstickning: rundsticka 3,0, 60 cm lång.

Garn:
Stickgarn Extra från Bergå, (8/2 tror jag). Detta garn tillverkas inte längre.

Tags:

Comments are closed.