Framkanter och knappslåar – kofta del 5

Min ambition är att dokumentera arbetet med denna kofta så väl att jag kan sticka en liknande utan att ställas inför alla små beslut en gång till.

Detta inlägg kommer att handla om framkanter och knappslåar. Vid genomläsning av min text ser jag att ordet framkant kommit att betyda två olika saker. I fortsättningen ska jag försöka vara konsekvent och i använda orden ”slå” eller ”knappslå” för de remsor som sys fast på framstyckena. Med ordet ordet ”framkant” avses de yttersta maskorna närmast koftans mitt-fram-öppning.Knappslåarna måste planeras redan när midjeresåren stickas. Jag bestämmer mig för 1-1 resår. Slåarna ska vara 12 maskor bred +2 kantmaskor i framkanten och +1 kantmaska i kanten som sys fast. Det betyder att 14 maskor läggs upp för vardera slå på midjeresårerna, plus ytterligare 1 maska, när det blir dags att övergå till mönsterstickning.

I midjeresåren stickas 2 lodräta knapphål. Om knapphålen placeras med ett avstånd motsvarande två mönsterrapporter + ett varv kommer det översta knapphålet att hamna ungefär mitt i halskanten.

Kantmaskor på vänster framstyckes knappslå stickas så här:
– Första varvet på resåren stickas från rätsidan. Den 14:de maskan från slutet på varvet stickas avig.
– Den tredje maskan från slutet på varvet stickas rät.
– Den andra maskan från slutet lyfts som om den skulle stickas avigt.
– Den sista maskan på varvet (kantmaskan) stickas vriden rät.

– Från avigsidan stickas de tre första maskorna avigt, sedan vanlig 1-1resår.

Kantmaskor på höger framstyckes knappslå stickas så här:
Höger framstycke stickas spegelvänt.
– Första varvet på resåren stickas från rätsidan.
– Den första maskan på varvet (kantmaskan) stickas avig.
– Den andra maskan lyfts som om den skulle stickas avig.
– Den tredje maskan stickas rät, därefter vanlig 1-1 resår. Kolla att den 14:de maskan på varvet stickas avig.
– Från avigsidan stickas de tre sista maskorna avigt.

Två lodräta knapphål placeras i denna midjeresår, mellan maska 8 och 9 från framkanten räknat. Jag tänkte först göra knapphålen över två varv, men de blev lite för små, så det fick bli över fyra varv.

När midjeresårerna är klar sätts de 14 slåmaskorna på en bomullstråd. Därefter stickas de mönsterstickade framstyckena på rundsticka, med några extramaskor att klippa i. När framstyckena är färdigstickade, klippkanterna förankrade och uppklippta är det dags att sticka knappslåarna, som sedan sys fast mot plagget.

Så här gjorde jag:
– De 14 maskorna på tråden där mönsterstickningen börjar plockades över på en strumpsticka, 2,5.
– En extra maska (ny kantmaska) lades upp i den sida som ska sys fast mot koftan, totalt 15 maskor.

Enligt ”regelboken” ska jag nu sticka lika många varv som mellan midjeresåren och halsrigning, dvs 132 varv. Räknetråden blir helt nödvändig här.

Det visar sig snart att framkanten stickas betydligt fastare än de mönsterstickade styckena. Framkanten ska hålla in framkanten utan att dra ihop framstyckena, så det måste bli några extravarv.

Efter 44 varv börjar jag sy fast kanten, till en början varv för varv. När knappslån börjar drar ihop framkanten på koften för mycket tar jag två varv i slån för varje varv på framstycket. Slån stickas och sys fast växelvit bit för bit. Ögonmåttet får avgöra vad som blir bäst. Jag är noga med att markera med räknetråden var 4:de varv. Knappslån krävde 171 varv.

Den högra knappslån, med knapphålen, stickas på motsvarande sätt, men spegelvänt.
Avståndet mellan knapphålen är lite drygt två mönsterapporter, 26 – 28 varv.  Nu är det ännu viktigare att sticka och sy fast efter hand, för att inte råka ut för obehagliga överraskningar. Det blir 5 nya knapphål i knappslån och ytterligare ett i halskanten så småningom.

Här visas knappslån från baksidan.

Tags:

Comments are closed.